use left or right arrow keys to navigate the tab,
Page First page Last page More pages Next page Previous page
Press Enter or Space to expand or collapse and use down arrow to navigate to the tab content
Click to read more about this recipe
Includes
Your webbrowser is outdated and no longer supported by Microsoft Windows. Please update to a newer browser by downloading one of these free alternatives.

1. Arrangören av denna utlottning är [Upfield Sweden AB Döbelnsgatan 24 (våning 6) 113 52 Stockholm, Sverige ("Upfield")].
2. Prisdragningen är öppen för alla [Sverige] invånare som är 18 år eller äldre, förutom anställda på Upfield, deras familjer, agenter eller någon tredje part som är direkt associerad med administrationen av prisdragningen.
3. Det är gratis att delta i utlottningen och inget köp krävs.
4. Alla bidrag måste skickas in via @_Fridalund sociala medier genom att följa @_Fridalund, @violife_foods och kommentarer i tävlingsinlägget, och endast ett bidrag per person är tillåtet.
5. Anmälningar accepteras endast under utlottningsperioden, som är mellan den 12 januari [15.00] och [23.59] den [1 februari]. Anmälningar som tas emot efter kampanjperioden kommer inte att vara giltiga.
6. Upfield tar inget ansvar för bidrag som inte har slutförts på grund av fel av något slag.
7. En vinnare kommer att väljas slumpmässigt av @_FridaLund efter kampanjprisets utlottningsperiod.
8. Vinnaren kommer att få [en kaffebryggare från Moccamaster]. Länk: https://se.moccamaster.com/products/optio?variant=40590351564940
9. Vinnaren kommer att meddelas av Frida Lund] via direktmeddelande (DM) på Instagram (med de uppgifter som anges vid anmälan) och måste sedan ange en postadress för att hämta ut sitt pris. Om en vinnare inte svarar Frida Lund inom 48 timmar efter att ha meddelats, kommer vinnarens pris att förverkas och Frida Lund har rätt att välja en annan vinnare i enlighet med den process som beskrivs ovan. [Wenderfalck Kommunikation AB kommer sedan att skicka priset per post till vinnaren.
10. Priset till vinnaren är inte utbytbart, inte överförbart och inget kontant alternativ erbjuds.
11. Upfield förbehåller sig rätten att ersätta priset med ett alternativt pris av samma eller högre värde.
12. Upfields beslut om alla aspekter av prisdragningen är slutgiltig och bindande och ingen korrespondens kommer att inledas om detta.
13. Upfield kan antingen publicera eller tillgängliggöra information som indikerar att en giltig tilldelning ägde rum. För att uppfylla denna skyldighet kommer Upfield att skicka efternamn och län för prisvinnare och, om tillämpligt, kopior av deras vinnande bidrag, till alla som e-postar [info@wenderfalck.com] eller skriver till [Wenderfalck Kommunikation AB, Götgatan 78, 118 30 Stockholm] (bifogar ett självadresserat kuvert) inom en månad efter den aktivitetsperiod som anges i villkor 5. Om du motsätter dig att något eller alla av ditt efternamn, län och vinnande bidrag publiceras eller görs tillgängligt, vänligen kontakta Wenderfalck [info@wenderfalck.com]. Under sådana omständigheter måste Wenderfalck fortfarande tillhandahålla informationen och det vinnande bidraget till en reklamregulator på begäran.
14. Deltagare anses ha accepterat och samtyckt till att vara bundna av dessa regler och villkor vid anmälan. Upfield förbehåller sig rätten att neka deltagande eller neka att tilldela priset till någon som bryter mot dessa regler och villkor.
15. Upfield förbehåller sig rätten att ogiltigförklara, avbryta, upphäva eller ändra kampanjen om det blir nödvändigt att göra det.
16. Personuppgifter som lämnas i samband med denna kampanj kommer endast att behandlas enligt vad som anges på Integritetsmeddelande. Se även villkor 13 avseende tillkännagivande av vinnare.
17. Utlottningen regleras av svensk lag och deltagare i utlottningen underkastar sig de svenska domstolarnas jurisdiktion.